Σεβόμενοι τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, κρατούμε τις τιμές της φυσικοθεραπευτικής συνεδρίας σε πολύ προσιτά επίπεδα. Σκοπός μας είναι να συνδυάσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών, με κόστος που να μην είναι απαγορευτικό.

Επιπρόσθετα, η φιλοσοφία της ενεργητικής φυσικοθεραπείας που χρησιμοποιούμε, έχει 2 σημαντικά πλεονεκτήματα που αφορούν το κόστος.

Ο αριθμός των συνεδριών περιορίζεται σημαντικά, αφού σας εκπαιδεύουμε να προσφέρετε βοήθεια στον εαυτό σας και

Οι συνεδρίες είναι αραιά κατανεμημένες (περίπου 1-2 συνεδρίες/εβδομάδα), ώστε να προλαβαίνετε να σημειώνετε πρόοδο και να σας παρέχουμε ουσιαστική βοήθεια.